Aktualności

Konsultacje społeczne dot. RSI WK-P

Na mocy uchwały nr 44/1319/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2012 r., zostały przeprowadzone konsultacje wstępnego projektu pn. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi.

Spotkania konsultacyjne odbywały się we wszystkich powiatach województwa, w  połączeniu z konsultacjami dot. strategii rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

(do pobrania: Program konsultacji, Harmonogram spotkań konsultacyjnych, Prezentacja RSI WKP)