Aktualności

Spotkanie dotyczące inteligentnej specjalizacji w Warszawie (29.X 2012 r.)

Dnia 29. X 2012 r., w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odbyło się bilaterane spotkanie dotyczące inteligentnej specjalizacji. Spotkanie dotyczyło prac nad wypełnieniem warunku dotyczącego ram strategicznych dla inteligentnej specjalizacji w województwach.

Dyskusja podczas spotkania była ukierunkowana na tematykę dokumentów dotyczących ram strategicznych dla inteligentnej specjalizacji (jakie dokumenty, harmonogram przyjmowania dokumentów, podmioty zaangażowane w opracowywanie i aktualizację) oraz  obszarów specjalizacji i instrumentów wsparcia działalności B+R.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,a także Pełnomocnik Marszałka WK-P, reprezentacje Departamentu Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego, Departamentu Planowania oraz przedstawiciele wykonawcy aktualizacji RSI WK-P – firma PAG Uniconsult z Warszawy.