Aktualności

Posiedzenie Komitetu Monitorujacego RPO WK-P oraz PO KL (30. X 2012 r.)

Dnia 30.X 2012 r., w Centrum Konferencyjnym w Przysieku, podczas XXXII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WK-P  oraz XI posiedzenia Podkomitetu Monitorującego PO KL.

Posiedzenie dotyczyło założeń do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zaprezentowano założenia do Umowy Partnerstwa – Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020, a także założenia do Zasad funkcjonowania kontraktu terytorialnego w latach 2014- 2020 oraz  zostały zaprezentowane założenia do RSI WK-P (Prezentacja RSI WKP z tego spotkania).