Aktualności

Zakończenie konsultacji społecznych

Dnia 14 grudnia br., zakończyły się konsultacje z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z partnerami społecznymi i gospodarczymi dotyczące projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkania konsultacyjne obyły się w 23 powiatach województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto zainteresowane podmioty mogły wypełnić formularz konsultacyjny, umieszczony na niniejszej stronie projektu.

Zgłaszane uwagi i zastrzeżenia do projektu RSI WK-P pozwolą na dopracowanie aktualizowanej strategii innowacji.