Aktualności

Seminarium "Innowacje bliżej nas"

W dniu 10 stycznia 2013 r. zostało zorganizowane seminarium nt „Innowacje bliżej nas” w  sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane m.in. projekty wspierające innowacyjność w ujęciu regionalnym, projekt Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2014-2020, przykłady dobrych praktyk oraz formy pozyskiwania finansowania dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Szczegóły w programie seminarium.

Seminarium było podsumowaniem etapu regionalnego V edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”. Wyniki dostępne są na stronie konkursu. Ogłoszenie wyników ogólnopolskich odbędzie się 24.01.2013 r. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.