Aktualności

Konferencja pn. "Regionalne Systemy Innowacji w Polsce-doświadczenia i perspektywy", 8 II 2013 r., Warszawa

Dnia 8 lutego 2013 r., w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie została zorganizowana ogólnopolska konferencja pn. „Regionalne Systemy Innowacji w Polsce – doświadczenia i perspektywy”, dla przedstawicieli samorządów województw, ekspertów z kraju i zagranicy, przedstawicieli środowisk naukowych, przedsiębiorców i administracji publicznej. Organizatorem konferencji była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach konferencji odbyły się warsztaty kreatywne poświęcone sposobom identyfikacji inteligentnych specjalizacji w Polsce. Była to okazja na wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami wszystkich województw i administracji państwowej.

Wszystkie regiony Polski są w trakcie prac nad określeniem swojej strategii inteligentnych specjalizacji.

Do pobrania: program konferencji oraz materiały z konferencji.