Aktualności

Podręcznik RIS3 – tłumaczenie

Bank Światowy w wyniku prowadzonych z regionami rozmów zdecydował się przetłumaczyć podręcznik „Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS 3)” na język polski celem ułatwienia samorządom analizy dokumentu. Mnogość interpretacyjna oraz brak przełozenia wytycznych KE na poziom krajowy są obecnie największą barierą dla regionów w identyfikacji inteligentnych specjalizacji. Efektem takiej sytuacji jest szereg bardzo różnych podejść do tematyki IS wśród regionów. Załączamy do pobrania przetłumaczoną wersję podręcznika RIS3 guide PL