Aktualności

Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji w ramach Konwentu Marszałków RP

W Toruniu odbyło się dwudniowe (3-4 grudnia) inauguracyjne spotkanie Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji. Spotkanie towarzyszyło obradom Konwentu Marszałków Województw RP na Kujawach i Pomorzu. Program spotkania dostępny tutaj.
Pomysłodawcą i inicjatorem powstania Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji (RFIS) jako platformy krajowego dialogu w tym ważnym dla państw członkowskich Unii Europejskiej temacie jest marszałek Piotr Całbecki. Do pobrania stanowisko KM RP.
Celem funkcjonowania RFIS jest wymiana doświadczeń i informacji oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie problematyki inteligentnych specjalizacji. W skład forum wchodzą delegowani przez marszałków przedstawiciele województw – osoby zajmujące się rozwojem regionalnym i gospodarczym, czynnie zaangażowane w proces wyboru specjalizacji i wdrażania programów z zakresu inteligentnych specjalizacji, a także przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki będącego koordynatorem procesu wyboru inteligentnych specjalizacji w kraju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisji Europejskiej i Banku Światowego.
Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji będzie formułować i przedstawiać projekty stanowisk Konwentu Marszałków Województw RP odnoszące się do problematyki z zakresu specjalizacji inteligentnych jako elementu polityki rozwoju regionalnego. Jednym z pierwszych postulatów Konwentu Marszałków Województw RP w tym zakresie jest zwrócenie się do Ministra Rozwoju Regionalnego z postulatem włączenia w struktury przygotowujące i monitorujące nowe krajowe programy operacyjne reprezentacji Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji Konwentu Marszałków Województw RP. W ramach spotkania RFIS marszałek Piotr Całbecki podjął w Urzędzie Marszałkowskim uczestniczących w forum przedstawicieli Komisji Europejskiej – Mikela Landabaso oraz Marka Przeora szefów Centrum Kompetencji – Inteligentny i trwały wzrost gospodarczy.

Materiały ze spotkań RFIS do pobrania:
Idea RFIS
Assessment questions M. Przeor
Portal informacyjno-komunikacyjny MNiSW_GIG
IBnGR entrepreneurial discovery

Materiały dot. innowacji z obrad Konwentu do pobrania:
Smart Specialisation Strategies – Mikel Landabaso – UE
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – MRR
ProgramRozwojuPrzedsiębiorstw i Krajowa Strategia Inteligentnej Specjalizacji – MG
Finansowanie Innowacji MNiSW
Jak efektywnie wydatkować środki UE – Bank Światowy