Aktualności

Konwent, monitoring i zdrowa żywność

Kolejny już, trzeci mianowicie, raz Konwent Marszałków Województw RP staje się okazją do zorganizowania konferencji poświęconej innowacyjności. Po raz trzeci w trakcie tegorocznej prezydencji organizatorem Konwentu jest województwo świętokrzyskie – zjazd marszałków i Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji (RFIS) odbywają się w Sandomierzu. Uczestnicy forum mogą również wziąć udział w poprzedzającym właściwe obrady, a organizowanym przez Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Branżowym Forum Innowacji, którego temat jego brzmi „Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze”. Wystąpienia na to branżowe forum przygotowali pracownicy samorządowi zajmujący się wspieraniem innowacyjności i pracownicy naukowi – dr Andrzej Śmiałek (ASP w Krakowie): „Kreowanie tożsamości marki – nowoczesne wzornictwo narzędziem w procesie zdobywania nowych rynków” oraz dr hab. Wojciech Kolanowski (SGGW): „Trendy żywieniowe – przewidywanie potrzeb konsumentów, zdrowe żywienie zdrowe życie” – a także Andrzej Gross, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który opowie o „Źródłach finansowania inteligentnych specjalizacji”.
Pierwszy dzień właściwego RFIS zajmą obrady merytoryczne poświęcone problematyce monitorowania i ewaluacji inteligentnych specjalizacji, wystąpi na nich m.in. Krzysztof Mieszkowski ze Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej. Drugi dzień forum uczestnicy spędzą na Warsztatach Głównego Instytutu Górnictwa dotyczących Portalu Informacyjno-Komunikacyjnego, a po ich zakończeniu fakultatywnie będą mogli zajrzeć na obrady Konwentu Marszałków i wysłuchać wystąpień wygłaszanych w ramach bloku dotyczącego nowej perspektywy finansowej i negocjacji RPO.
Konwent Marszałków zaplanowano na 28-30 maja, Branżowe Forum Innowacji na 28 maja, a Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji 28-29 bm. Nasze województwo reprezentuje na RFIS Marta Dolecka.

Program RFIS Sandomierz 2014
Program Konwentu Marszałków Województw RP

Branżowe Forum Innowacji
Świętokrzyski System Innowacji