Aktualności

Po RFIS-ie w Sandomierzu

W dniach 28-29 maja odbyło się w Sandomierzu zapowiadane przez nas ostatnio Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji. Składało z serii wystąpień poświęconych monitorowaniu inteligentnych specjalizacji i z warsztatów Głównego Instytutu Górnictwa dotyczących Portalu Informacyjno-Komunikacyjnego. Załączamy materiały z prezentacji i – raz jeszcze – program RFIS-u. 

Monitoring inteligentnych specjalizacji – stan prac
Monitoring and Evaluation of Smart Specialisation Strategy
Struktura logiczna podstawowych narzędzi portalu wspomagającego wdrażanie polityki opartej na faktach w odniesieniu do sfery B+R+I oraz monitorowanie inteligentnej specjalizacji
Mapowanie i monitorowanie inteligentnej specjalizacji z wykorzystaniem map konwersyjnych – zasady ogólne i elementy praktyczne
Program RFIS Sandomierz 2014