Aktualności

MIiR i Bank Światowy wspierają inteligentne specjalizacje

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z Bankiem Światowy podjęło się realizacji projektu wspierającego przygotowanie inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym i regionalnym, w ramach którego organizuje serię warsztatów z przedstawicielami władz regionalnych i resortów krajowych. Inauguracją współpracy była konferencja zorganizowana w siedzibie MIiR 28 czerwca 2013 r., podczas której omówiono aktualny stan prac nad przygotowaniem krajowych inteligentnych specjalizacji i ustalono między innymi, że jednym z najważniejszych zadań, jakie muszą zostać zrealizowane w najbliższym czasie jest zdaniem ekspertów BŚ określenie linii demarkacyjnej oraz powiązań między specjalizacjami na poziomie regionalnym, ponadregionalnym oraz krajowym. Dotychczas w ramach inicjatywy obyły się następujące warsztaty:

– 1-2 sierpnia 2013 r. w Kielcach – „Analiza systemu strategii RIS3 w Polsce”, cel warsztatów: dyskusja nad kluczowymi problemami w ramach systemu innowacji, RIS3 i inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym i regionalnym; wypracowanie realnych i praktycznych propozycji zmian w systemie wsparcia innowacji na poziomie krajowym i regionalnym – jak lepiej wydać środki w następnej perspektywie, tak, żeby doprowadzić do prawdziwej i głębokiej transformacji gospodarczej kraju i regionów; wymiana dobrych praktyk w obszarze RIS3,

– 13 września 2013 r. w Łodzi – wypracowanie  propozycji zasad funkcjonowania systemu specjalizacji na różnych poziomach (kraj-region, region-region), przedstawienie propozycji krajowych obszarów specjalizacji,

– 29-30 października 2013 r. w Gdańsku, temat: systemy monitorowania strategii innowacyjności na poziomie krajowym i regionalnym, cel warsztatów: ustalenie głównych zagadnień problemowych w obszarze monitoringu strategii innowacji; przegląd proponowanych wskaźników monitorowania; przegląd opracowywanych obecnie narzędzi, które mogą posłużyć do monitoringu inteligentnych specjalizacji,

– 29-30 stycznia 2014 r. we Wrocławiu, temat: systemy monitorowania strategii innowacyjności na poziomie krajowym i regionalnym, cel warsztatów: ustalenie głównych zagadnień problemowych w obszarze monitoringu strategii innowacji; zapoznanie z koncepcją zwrotu z inwestycji w sektorze publicznym w celu ulepszenia systemu monitorowania stosowanego do mierzenia efektów wdrażania inteligentnych specjalizacji ,

– 12 marca 2014 r. w Warszawie, temat: systemy monitorowania strategii innowacyjności na poziomie krajowym i regionalnym,

– w 27-28 marca 2014r. w Poznaniu  – „Od polityki do instrumentów: M&E inteligentnych specjalizacji”, tematy szczegółowe: przełożenie między różnymi poziomami M&E (instrumenty, programy, polityki); różnice w M&E różnych poziomów; wskaźniki input/output/outcome; czy M&E pozwoli zweryfikować wybór IS?

W planach jest jeszcze organizacja dwóch kolejnych spotkań.

Materiały z warsztatów:
Tabela wyniki warsztatów w Kielcach
Ex ante conditionality RIS3: Monitoring (Gdańsk)
3rd workshop on RIS 3: Assesment of ex-ante conditionality for TO1 (RIS3) (Gdańsk)
System monitoringu Wielkopolskiej Strategii Inteligentnej Specjalizacji – docelowa koncepcja systemu i obecny etap prac (Gdańsk)
Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3 (Gdańsk)
Portal informacyjno-komunikacyjny PIK, narzędzie cyklicznej oceny potencjału sfery B+R+I (Gdańsk)
Statystyka dla rozwoju (Gdańsk)
Warunek ex-ante dla CT1, stan prac, plany na przyszłość (Poznań)
Krajowa Inteligentna Specjalizacja – system wdrażania, monitorowania i ewaluacji (Poznań)
Od polityki do instrumentów: M&E inteligentnych specjalizacji. Sesja VI: interwencja publiczna a wskaźniki (Poznań)
Dobre praktyki w zakresie monitoringu i ewaluacji w Polsce: „BAROMETR INNOWACYJNOŚCI” (Warszawa)
Innowacyjność. Badania statystyczne (Warszawa)