Aktualności

Kujawsko-pomorskie dobrym przykładem w Katowicach

W ramach organizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z Bankiem Światowym serii warsztatów z przedstawicielami władz regionalnych i resortów krajowych związanej z realizacją projektu wspierającego przygotowanie inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym i regionalnym – w dniach 24-25 kwietnia 2014 w Katowicach odbyło się spotkanie robocze „Od polityki do instrumentów: M&E inteligentnych specjalizacji”. Dobrymi praktykami ewaluacji i monitoringu podzielili się goście zagraniczni – David McKenzie (ekspert Banku Światowego) i Gabriella Fiori (południowa Francja). W ciągu dwóch dni warsztatów wypracowano w grupach przykładowe schematy dotyczące systemów i wskaźników monitoringu i ewaluacji na przykładzie dobrych praktyk  województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.

Materiały z warsztatów:
Impact Evaluation of Innovation Programs: Lessons from International Practice
Monitoring and assessment tools
Monitoring i ewaluacja RIS / IS, Warsztat nr 4. Logika interwencji: praca w grupach
Wstępna ocena EAC 
Od polityki do instrumentów: M&E inteligentnych specjalizacji. Przykłady wskaźników: wprowadzenie do dyskusji w grupach