Aktualności

Jachranka wieńczy dzieło

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z Bankiem Światowy podjęło się realizacji projektu wspierającego przygotowanie inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym i regionalnym, w ramach którego organizuje serię warsztatów z przedstawicielami władz regionalnych i resortów krajowych: w Kielcach (sierpień 2013), w Łodzi (wrzesień 2013), w Gdańsku (październik 2013), we Wrocławiu (styczeń 2014), w Poznaniu i w Warszawie (marzec 2014) oraz w Katowicach (kwiecień 2014).

Ostatnie z nich miały miejsce w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim w dniach 10-11 czerwca 2014 r., a ich temat brzmiał: „Od polityki do instrumentów: M&E inteligentnych specjalizacji” .  Udział wzięli pracownicy samorządowi, przedstawiciele ministerstw gospodarki oraz nauki i szkolnictwa wyższego, Banku Światowego, Komisji Europejskiej, a także instytucji takich jak: PARP, NCBR, NIK, GUS. Przygotowano wystąpienia , na których zaprezentowane zostały elementy organizacji systemu M&E i mechanizm informacji zwrotnej.

Były to jednak przede wszystkim warsztaty podsumowujące cały cykl wspomnianych spotkań roboczych – na którym zajęto się identyfikacją potrzeb regionów w odniesieniu do opracowanych wskaźników. Spotkanie w Jachrance zostało zwieńczone wystąpieniem Marka Przeora z Komisji Europejskiej, który przekazał uczestnikom rekomendację Komisji pod hasłem: „KONTYNUOWAĆ – rozszerzać zakres tematyczny i aktorów (biznes, naukowcy, społeczeństwo obywatelskie)”.

Efektem cyklu będą przesłane do marszałków województw pisemne rekomendacje ministra (MIiR) w zakresie monitoringu ewaluacji strategii innowacji.

Materiały z Jachranki:
Monitoring of Regional Innovation Strategies for Smart Specialisation
Sesja V: koordynacja systemu M&E dla RIS3 – wskaźniki