Aktualności

Zaproszenie na spotkania dot. krajowych inteligentnych specjalizacji

Informujemy, że w związku z pracami prowadzonymi przez Ministerstwo Gospodarki w ramach realizacji planu działań dot. strategii Krajowej Inteligentnej Specjalizacji organizowane są spotkania grup roboczych z przedstawicielami sektora biznesu i nauki w ramach 18 obszarów specjalizacji wskazanych w ww. dokumencie. Pierwsza tura spotkań, w obszarze Zdrowe Społeczeństwo, odbędzie się w dniach 23, 25, 28 lipca br. w siedzibie MG przy Placu Trzech Krzyży 3/5, w salach AB. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w grupach roboczych KIS do uczestnictwa w spotkaniach.

Więcej o spotkaniach
Dokument Krajowej Inteligentnej Specjalizacji