Aktualności

Fundusz Badań i Wdrożeń – zaproszenie na cykl spotkań

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o. o. organizuje cykl spotkań roboczych dotyczących zasad udzielania wsparcia w ramach ogłoszonego konkursu dotyczącego „Funduszu Badań i Wdrożeń”.

Spotkania mają na celu udzielenie informacji praktycznych w zakresie możliwości udzielania wsparcia, typów wnioskodawców uprawnionych do złożenia aplikacji, form składania dokumentacji aplikacyjnej itd.

Spotkania mają mieć charakter warsztatów praktycznych i technicznych, dlatego zapraszamy przedstawicieli potencjalnych wnioskodawców (przedsiębiorstw, instytucji naukowych czy organizacji badawczych), które będą odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych.

Harmonogram spotkań:

Grudziądz:
poniedziałek 11.08.2014 r. godzina 10:00
Budynek NOT Grudziądz
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20
86-300 Grudziądz
I piętro, sala 106

Włocławek:
wtorek 12.08.2014 r. godz. 9:00
Budynek dydaktyczny PWSZ we Włocławku
ul. Mechaników 3
87-800 Włocławek
sala 202

Inowrocław:
wtorek 12.08.2014 r. godz. 13:00
Budynek Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych WSG w Bydgoszczy
ul. Poznańska 14
88-100 Inowrocław
I piętro, sala 14

Bydgoszcz:
środa 13.08.2014 r. godz. 9:00
Regionalne Centrum Innowacyjności przy UTP
Al. Prof. S. Kaliskiego 7
85-789 Bydgoszcz,
sala szkoleniowa B 115

Toruń:
13.08.2014 r. godzina 13:00
Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii przy UMK
ul. Wileńska 4
87-100 Toruń

W związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu (wraz ze wskazaniem miasta) elektronicznie na adres e-mail:  lub telefonicznie pod numerem 48 56 62 18 495 lub 690 960 743, do dnia 07.08.2014 r. Zgłoszenie w formie e-mail powinno zawierać:
– imię i nazwisko (oraz pełnioną funkcję, jeśli taka występuje),
– nazwę reprezentowanego podmiotu,
– numer telefonu.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o tym fakcie telefonicznie lub droga e-mail. Decyduje kolejność zgłoszeń.