Aktualności

Kontrakt Terytorialny – konferencja uzgodnieniowa

W piątek 29 sierpnia 2014 odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim konferencja uzgodnieniowa dla Stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącego Kontraktu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Marszałek Piotr Całbecki przedstawił wszystkie najistotniejsze kwestie związane z pracami nad Kontraktem Terytorialnym i z jego treścią.

Kontrakt Terytorialny jest nową formułą współpracy miedzy władzami krajowymi a województwami. Wspólne uzgodnienie przez rząd i samorządy  priorytetowych projektów dla danego regionu ma na celu lepsze przełożenie  strategii krajowych na poziom regionalny – przy równoczesnym uwzględnieniu specyfiki każdego województwa i najważniejszych kierunków jego rozwoju.

Przestawiona na konferencji postać Kontraktu Terytorialnego obejmuje osiem projektów – oto ich lista:

– Priorytetowe powiązania – drogowe głównych miast województwa kujawsko-pomorskiego  do sieci TEN-T,

– Komunikacja niskoemisyjna,

– Efektywność energetyczna,

– Kujawsko-Pomorski Obszar Badawczy,

– Gospodarka wodna oraz działania przeciwpowodziowe,

– Gospodarka wodno-ściekowa,

– Komunikacja niskoemisyjna,

– Społeczeństwo-Kultura, Zdrowie, Sport, Innowacyjna Edukacja i S. Informacyjne,

– Zobowiązania wynikające z realizacji Umowy Partnerstwa.

W ramach zaś Kujawsko-Pomorskiego Obszaru Badawczego zaproponowano następujące przedsięwzięcia priorytetowe:

– Program  Rozwoju Kompetencji,

– Narodowe Centrum Radioastronomii i Technologii Kosmicznych,

– Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife,

– Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana SafeFoodMed,

– Program Zdrowie – Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej,

– System Transformacji i Transferu Wiedzy do Strategicznych Gałęzi Gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

– Edukacja na rzecz innowacyjności regionu,

– Kujawsko-Pomorskie Centrum Badawczo-Edukacyjne Zintegrowanego Rozwoju Miast i Regionów,

– Monumentum Sonus Visio – Akademickie Laboratoria Kultury, Sztuki i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,

– Zrobotyzowany teleskop klasy 1.5-m wraz z laboratorium,

– Środowiskowe Centra Edukacji Doświadczalnej – Mini Koperniki:

1. Dalszy rozwój Centrum – Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu,

2. Centrum Nauki o Człowieku zlikalizowane w Młynach Rothera w Bydgoszczy,

3. Centrum Geologii i Laboratorium Bursztynu,

4. Budowa Centrum Nauki Mini Kopernik we Włocławku;

– Wsparcie zawodowego szkolnictwa wyższego w województwie kujawsko-pomorskim – Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku,

– Wsparcie szkolnictwa wyższego w województwie kujawsko-pomorskim.

Na przedsięwzięcia Kujawsko-Pomorskiego Obszaru Badawczego w proponowanej postaci Kontraktu Terytorialnego przeznaczono 3 017 767 000 zł.

 

Program konferencji

Kontrakt Terytorialny – lista przedsięwzięć