Aktualności

Porozumienie na rzecz nauki

W czwartek 16 października 2014 r. w Olsztynie podpisano porozumienie o współpracy naukowo-badawczej pomiędzy województwami kujawsko-pomorskim oraz warmińsko-mazurskim oraz największymi uczelniami w regionach – Uniwersytetem Mikołaja Kopernika i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Podpisujący: marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Sławomir Kopyść, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas i wicemarszałek Jarosław Słoma, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika profesor Andrzej Tretyn, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego profesor Ryszard Górecki.

Współpraca pomiędzy regionami dotyczy tworzenia partnerstw na rzecz projektów naukowo-badawczych finansowanych ze środków unijnych, krajowych i innych zewnętrznych źródeł, konsolidacji potencjałów zespołów badawczych w celu realizacji różnych projektów, współpracy na rzecz zwiększania potencjału naukowo-badawczo-wdrożeniowego obu województw i współdziałania na rzecz wdrażania inteligentnych specjalizacji regionalnych.

Jednym z nich projektów realizowanych przez województwa jest Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife. Jest to platforma uczelnianej międzyregionalnej współpracy na rzecz zdrowej żywności oraz poprawy jakości życia i zdrowia człowieka. Przedsięwzięcie jest koordynowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i realizowane przez 17 jednostek badawczych całego kraju, w tym Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. UMK jest koordynatorem jednej z trzech części projektu poświęconej zdrowiu i jakości życia.

Fot. Janusz Pająk

Porozumienie na rzecz współpracy naukowo-badawczej