Aktualności

Wykład o innowacyjnych technologiach

Dziekan Wydziału Chemii UMK, Agenda Nauki i Innowacyjności Urzędu Marszałkowskiego, Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii wspólnie zapraszali na wykład dr. hab. inż. Sławomira Rubinsztajna (General Electric Company w Niskayuna, USA) pt. „Innowacyjne technologie. Polimery siloksanowe nowej generacji” – wygłoszony w Audytorium I na Wydziale Chemii UMK 14 października 2014 r.

Dr hab. inż. Sławomir Rubinsztajn ukończył studia na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej w 1979 roku. W tym samym roku rozpoczął pracę w grupie prof. Juliana Chojnowskiego w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi. Otrzymał tytuł doktora nauk chemicznych w 1986 roku za prace nad mechanizm polikondensacji oligomerów siloksanowych. W 1988 roku rozpoczął staż podoktorski w grupie prof. Martela Zeldina na Indiana University, Purdue University w Indianapolis. W 1989 roku został powołany na stanowisko asystenta w Centrum Badawczym Biomateriałów i Biomechaniki w Indiana University. W 1992 roku rozpoczął prace w Centralnym Ośrodku Badawczym GE w Niskayuna, NY. Po dwóch latach pracy w CRD przeniósł się do Działu Technologii w GE Silicones jako starszy chemik. W 1998 roku awansował na stanowisko głównego chemika w GE Silicones. W 2002 roku wrócił do GE Global Research Center, gdzie jest obecnie zatrudniony. Dr Rubinsztajn otrzymał tytuł dr. hab. w 2013 roku za nowatorskie prace w dziedzinie chemii polisiloksanów. Obecnie jest on zaangażowany w komercjalizację wysokotemperaturowych kompozytów ceramicznych dla lotnictwa i przemysłu energetycznego oraz w rozwój materiałów izolacyjnych dla GE Oil&Gas . Dr hab. inż. Rubinsztajn posiada 50 amerykańskich patentów i jest współautorem ponad 50 publikacji.