Aktualności

Podpisanie Kontraktu Terytorialnego

Według  definicji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Kontrakt Terytorialny „jest najważniejszym instrumentem planistycznym, zapewniającym realizację polityk publicznych o oddziaływaniu terytorialnym (w tym polityki regionalnej) w sposób uwzględniający ich specyficzne uwarunkowania wewnętrzne”.

13 listopada 2014 r. w Ostromecku został podpisany Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W uroczystości podpisania uczestniczyli premier Ewa Kopacz i marszałek Piotr Całbecki. Łączna wartość przedsięwzięć objętych dokumentem mieści się w przedziale 20-25 miliardów złotych.

W Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego znalazło się osiem przedsięwzięć infrastruktury B+R:
– Narodowe Centrum Radioastronomii i Technologii Kosmicznych,
– Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife,
– Zrobotyzowany teleskop klasy 1.5-m wraz z laboratorium,
– Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe we Włocławku i Grudziądzu,
– Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki),
– Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana SafeFoodMed,
– System Transformacji i Transferu Wiedzy do Strategicznych Gałęzi Gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
– Program Zdrowie. Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej.

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Fot. Tymoteusz Tymiński