Aktualności

Profesor Górecki o innowacjach

5 grudnia 2014 r. w Patio na I piętrze Urzędu Marszałkowskiego odbyło się zorganizowane przez Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności prof. dr. hab. Bogusława Buszewskiego spotkanie złożone z wykładu prof. dr. hab. Henryka Góreckiego pt. „Rola innowacji w rozwoju przemysłu chemicznego” oraz części dyskusyjnej. Przed właściwym rozpoczęciem spotkania został wyświetlony biograficzny film dokumentalny o profesorze Janie Czochralskim – pochodzącym z naszego regionu chemiku, metaloznawcy, wynalazcy powszechnie stosowanej metody otrzymywania monokryształów krzemu, która stanowi podstawę procesu produkcji mikroprocesorów.

Prof. dr hab. Henryk Górecki z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej jest członkiem Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Centralnej Komisji d/s Stopni i Tytułów, pełni także funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Policach. Członek Rad Naukowych Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie, Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach, Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Ośrodka Przetwarzania Informacji OPI przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przewodniczący Rady Ekspertów Grupy Kapitałowej CIECH w latach 2008-2012. Wiceprzewodniczący Rady Nauki w latach 2010-2012, przewodniczący Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2009-2013.

Fot. (DSC_0133) Tymoteusz Tymiński

Program spotkania „Rola innowacji w rozwoju przemysłu chemicznego”

Henryk  Górecki, „Rola innowacji  w rozwoju przemysłu chemicznego” – prezentacja