Aktualności

Spotkanie z członkami organów doradczych Zarządu Województwa – Kujawsko-Pomorskiej Rady Innowacji i Zespołu ekspertów ds. polityki innowacyjnej – inauguracja przystapienia do procesu aktualizacji RSI WKP

W dniu 24 kwietnia 2012 r. w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku odbyło się spotkanie z członkami organów doradczych Zarządu Województwa – Kujawsko-Pomorskiej Rady Innowacji i Zespołu ekspertów ds. polityki innowacyjnej. Dyskutowano o kierunkach planowanych działań proinnowacyjnych samorządu województwa i jego partnerów społeczno-gospodarczych na okres 2014-2020. Zaznaczono ogromne znaczenie opracowywanego dokumentu w kontekście podziału funduszy strukturalnych w nadchodzącym okresie programowania środków Unii Europejskiej, również w kontekście najnowszych regulacji wspólnotowych KE. Zespoły eksperckie oraz radni województwa będą aktywnie uczestniczyć w procesie aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji zarówno jako uczestnicy i moderatorzy spotkań konsultacyjnych, jaki i respondenci badań dotyczących określenia potencjału i „inteligentnych specjalizacji” rozwoju innowacyjnego w regionie. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ma powstać do końca bieżącego roku. Wykonawca zamówienia firma PAG Uniconsult z Warszawy przedstawiła zgromadzonym członkom raport metodologiczny i harmonogram aktualizacji RSI.

Do pobrania