Aktualności

Regionalne Forum Innowacji w Toruniu

Zakończyło się Regionalne Forum Innowacji – cykliczna impreza organizowana przez Agendę Nauki i Innowacyjności w Departamencie Rozwoju Gospodarczego, Certyfikacji i Monitoringu Funduszy Unijnych Urzędu Marszałkowskiego. Tegoroczna edycja miała miejsce w ramach XXII Forum Gospodarczego – Welconomy Forum In Toruń w dniu 2 marca 2015 r.

Tematyka

Panel miał charakter dyskusji poświęconej kwestiom innowacji, współpracy świata nauki i biznesu oraz ich wspólnego działania na rzecz rozwoju gospodarczego kraju. Poruszone zostały problemy współpracy nauki i biznesu, polityki proinnowacyjnej i możliwości wsparcia działań proinnowacyjnych w ramach funduszy unijnych.

Prelegenci

Do udziału w panelu zostali zaproszeni przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Prezes Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji oraz Prezes Zarządu KPOP Lewiatan. Moderatorem spotkania był prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności.