Nauka

Najlepsza bezpieczna żywność – przetwórstwo, nawozy i opakowania: seria spotkań w naszym regionie

Jak dzięki żywności zapewnić sobie długie i zdrowe życie? Między innymi tej kwestii poświęcone są prace badawcze, skoncentrowane w ramach projektu Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia „EnFoodLife” – jednego z międzyregionalnych projektów badawczych przygotowywanych z udziałem naukowców z Kujaw i Pomorza, które znalazły się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. O celach i kolejnych etapach projektu rozmawiała grupa robocza, w skład której wchodzą przedstawiciele świata nauki i samorządów wojewódzkich, w ramach serii spotkań zorganizowanych przez Agendę Nauki i Innowacyjności.

22 marca odbyło się spotkanie grupy roboczej, podczas którego poruszono kwestie dotyczące współpracy naukowo-badawczej województw dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Inicjatorem i organizatorem spotkania był Pełnomocnik Zarządu WKP ds. innowacyjności, Prof. Bogusław Buszewski. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli również Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Włodzisław Duch, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu Prof. Wojciech Witkiewicz, Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Ryszard Józef Górecki, Prorektor ds. nauki i innowacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Prof. Tadeusz Trziszka, Prorektor ds. nauki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Prof. Lucyna Woźniak oraz Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prof. Marek Jackowski zadecydowano o podjęciu działań, mających na celu zapoczątkowanie Narodowego programu badań z zakresu produkcji żywności. Mający powstać do końca bieżącego roku program ma konsolidować zbieżne cele przedsiębiorców, naukowców oraz, przede wszystkim, konsumentów.

W poniedziałek, 23 marca, miało miejsce spotkanie z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, którego gośćmi byli marszałkowie województw: dolnośląskiego Cezary Przybylski i warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin; przedstawiciele władz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: rektor prof. Ryszard Józef Górecki i prorektor prof. Jerzy Jaroszewski; prorektor ds. nauki i innowacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Tadeusz Trziszka; dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu prof. Wojciech Witkiewicz oraz pełnomocnik zarządu województwa ds. innowacyjności prof. Bogusław Buszewski. Podczas wspólnej konferencji prasowej marszałek Cezary Przybylski podkreślił, że podstawą skutecznych i sprawnych działań jest wykorzystanie płynącej ze zbieżnych celów i zadań synergii, której skutki muszą być pozytywne. Prof. Wojciech Witkiewicz podkreślił stronę demograficzną projektu, wskazując, iż starzenie się populacji wymusza na decydentach działania dostosowawcze: celem jest aktywne starzenie dzięki zdrowej żywności i aktywnemu spędzaniu wolnego czasu. Marszałek Piotr Całbecki podkreślił z kolei, iż wspólnym celem pracujących nad projektem EnFoodLife jest uwzględnienie go na Europejskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej z uwagi na kluczowe znaczenie żywności dla zdrowia i życia człowieka.

Nagrania audio z konferencji prasowej dostępne są tutaj.

Serię spotkań zakończyła konferencja „Najlepsza bezpieczna żywność – przetwórstwo, nawozy i opakowania: potencjał rozwojowy inteligentnej specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego”, która odbyła się w Audytorium Laboratorium Badawczego Mikotoksyn Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Podczas wydarzenia swoje prelekcje wygłosili prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka, Prorektor ds. nauki i innowacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ekspert w zakresie technologii drobiu i jaj, a w szczególności projektowania i technologii procesowych w przemyśle jajczarskim, prof. dr hab. inż. Jan Grajewski, Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ds. współpracy z gospodarką, ekspert w dziedzinie związanej ze skażeniem pasz i produktów spożywczych mikotoksynami, a także Jakub Zaleski, Specjalista ds. dotacji, reprezentujący firmę Marwit Sp. z o. o.

W swoim wystąpieniu prof. Tadeusz Trziszka podkreślił, że Polska nie może obojętnie przejść obok potencjału, jaki posiada. Jak wskazywał, mamy szansę stać się europejskim centrum żywności, ponieważ polska żywność od wieków słynie ze swojej wysokiej jakości. Sprzyjający klimat stwarza obecna perspektywa finansowa, w której waga kwestii żywienia podkreślona jest choćby poprzez zawiązywanie tzw. KIC (Knowledge and Innovation Communities). Jeden z nich poświęcony zostanie kwestiom żywności, medycyny oraz zdrowemu stylowi życia. Prof. Grajewski z kolei wskazał, iż bez prawidłowej i rzetelnej diagnostyki żywności niemożliwe jest zapobieganie spadkowi jakości produktów żywnościowych. W swoim wystąpieniu pan Jakub Zaleski przedstawił doświadczenia ze współpracy z jednostkami naukowymi. Jak podkreślił konieczna jest współpraca nastawiona na wspólne cele, uwzględniająca interesy obu stron podejmujących działania.

Załączniki