Aktualności

Zaproszenie na konferencję: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej lata 2007-2013 oraz otwierającej Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Konferencja odbędzie się w dniu 16 marca 2015r. w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu (Rynek Staromiejski 1). Inauguracja wydarzenia zaplanowana jest na godzinę 12:00.

W trakcie konferencji pan Michał Korolko, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Certyfikacji i Monitoringu Funduszy Unijnych przedstawi Regionalną Startegię Inteligentnej Specjalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zapraszamy !

 

W załączeniu:

Zaproszenie na konferencję.

Agenda konferencji.

 

Źródło: UMWK-P/ Agenda Nauki i Innowacyjności

Załączniki