Nauka

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – nabór wniosków

Ogłoszenie o konkursie Rozwój 2.a i Rozwój 2.b

Innowacyjne badania humanistyczne i oryginalne badania interdyscyplinarne – takie projekty obejmie finansowanie w ramach konkursu „Rozwój”. Resort nauki ogłosił otwarcie kolejnego modułu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł.

Moduł „Rozwój” został stworzony w celu wspierania projektów badawczych służących stymulowaniu i promowaniu innowacyjnych badań humanistycznych oraz integracyjnych badań interdyscyplinarnych. Obejmie on badania z zakresu kultury polskiej i życia społeczno-kulturalnego. Wnioski w ramach modułu będzie można składać w dwóch konkursach.

W ramach konkursu „Rozwój” 2.a finansowane będą innowacyjne projekty badawcze, które proponują oryginalne rozwiązanie ważnego i aktualnego problemu polskiej kultury. Szansę na zdobycie środków mają projekty, które zmierzają do wypracowania nowej formuły badawczej lub dziedziny przedmiotowej, rozwijania nowej subdyscypliny czy podejmowania w sposób twórczy tradycji polskich badań humanistycznych. Projekty powinien cechować uniwersalny charakter w odniesieniu do proponowanych metod i planowanych efektów.

Konkurs „Rozwój” 2.b umożliwi finansowanie projektów realizowanych w ramach innowacyjnych badań interdyscyplinarnych, w tym łączących badania humanistyczne z twórczością artystyczną. Zgłaszane rozwiązania powinny wykraczać poza jedną dziedzinę nauki – zawierać propozycje nowych narzędzi teoretycznych, włączać humanistykę polską w najważniejsze nurty badań i zmierzać do wyłonienia nowej transdyscypliny. Wnioski w ramach konkursu „Rozwój” 2.b mogą zgłaszać przedstawiciele zarówno humanistyki, jak i innych dziedzin nauki lub sztuki.

Koszt realizacji zgłaszanego projektu powinien wynosić co najmniej 100 tys. zł. Finansowanie zostanie przydzielone na okres od 2 do 3 lat. Na moduł „Rozwój” w ramach NPRH przeznaczono 30 mln zł.

Wnioski o finansowanie projektu badawczego w ramach konkursów „Rozwój” 2.a i 2.b należy wypełnić w systemie OSF, a następnie złożyć w formie elektronicznej i papierowej. Nabór wniosków trwa od 8 kwietnia do 15 maja.

Szczegółowe informacje dot. Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki tutaj

 

Źródło: http://nprh.org/ogloszenie-o-konkursie-rozwoj-2-a-i-rozwoj-2-b/