Aktualności

KPAI otwiera się na Europę

Podczas wizyty studyjnej w Dreźnie w dniach 16-17 kwietnia 2015 r. Prezes Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji, Maciej Krużewski, podpisał list intencyjny w sprawie współpracy z Instytutem Fraunhofera oraz instytucjami naukowymi z Saksonii.

Podpisany list umożliwi współpracę pomiędzy Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o., Instytutem Fraunhofera, Wydziałem Medycznym Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie oraz Uniwersytetem w Lipsku, Business School, Institute for Business Information Systems. Celem listu jest rozpoczęcie współpracy między jego sygnatariuszami oraz rozwinięcie innowacyjnej wymiany w działaniach B+R w województwie kujawsko-pomorskim. Podjęta współpraca to krok w stronę otwarcia się KPAI na Europę poprzez współdziałanie z najlepszymi i najprężniej działającymi europejskimi instytucjami naukowo-badawczymi. Zmierza ona do przyspieszenia poziomu innowacyjności w województwie kujawsko-pomorskim oraz w kraju.

Instytut Fraunhofera to największa w Europie organizacja zajmująca się badaniami stosowanymi i ich wdrożeniami w przemyśle, która skupia 66 niemieckich instytutów naukowo-badawczych (Fraunhofer-Institute) i samodzielnych jednostek badawczych. Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, który łączy nauki przyrodnicze i ścisłe z humanistycznymi i społecznymi oraz medycyną, jest w gronie 11 niemieckich uniwersytetów, które uzyskały miano „excellence university”. Uniwersytet w Lipsku jest interdyscyplinarną uczelnią, na którą składa się 14 wydziałów łączących tradycyjne dyscypliny akademickie ze współpracą międzynarodową oraz poza uniwersyteckimi jednostkami naukowymi i biznesowymi.

Obszary, które mogą być objęte współpracą to: komercjalizacja nauki do biznesu, transfer wiedzy z uczelni do podmiotów gospodarczych (zasoby ludzkie i know-how), audyty technologiczne poszukiwanych programów badawczych i aplikacji, rozwój strategii inteligentnych specjalizacji w zakresie: nauk o życiu, biotechnologii, medycyny, zdrowej żywności, współpraca KPAI przy nowych programach z zakresu B+R oraz promowanie KPAI na rynku europejskim.

Więcej informacji na stronie KPAI – tutaj

 

Źródło: www.kpai.pl