Nauka

Naukowcy z UMK nagrodzeni

Dwa wynalazki z UMK zdobyły złote medale w Konkursie im. Luisa Lépine organizowanym przez Stowarzyszenie Francuskich Wynalazców i Producentów na 114. Targach Wynalazczości w Paryżu.

Zgłoszenie patentowe pn. „Węgle aktywowane o wysokiej zawartości azotu i wysokim przewodnictwie elektrycznym oraz sposób otrzymywania węgli aktywowanych zwłaszcza do wytwarzania elektrod” autorstwa Anny Ilnickiej (doktorantka na Wydziale Chemii UMK) oraz dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, dr hab. Jerzego P. Łukaszewicza, prof. UMK (Wydział Chemii UMK).

Przedmiotem wynalazku jest nowatorski sposób otrzymywania węgli aktywnych zawierających dodatkowo ok. 8-10% azotu. Taki skład pierwiastkowy nadaje materiałowi zdolności do redukcji tlenu w środowisku silnie alkalicznym i może być wykorzystany jako materiał katodowy w ogniwach paliwowych oraz bateriach metal-powietrze. Węgiel aktywowany jest wytwarzany z odnawialnych biopolimerów chityny i chitozanu powstających z odpadów z połowu skorupiaków. W odróżnieniu od dotychczas stosowanych materiałów, nowe węgle aktywne nie zawierają platyny i innych metali ciężkich chociaż wykazują zdecydowanie lepsze właściwości katodowe (redukcja tlenu). Jak informują autorzy wynalazku, badania nad wynalazkiem były finansowane wyłącznie z tzw. środków statutowych.

Zgłoszenie patentowe pn. „System do wspomagania rozwoju percepcyjno-poznawczego niemowląt i małych dzieci” stworzone przez zespół naukowców w składzie: prof. Włodzisław Duch, dr dr Bibianna Bałaj, dr Joanna Dreszer-Drogorób, dr Tomasz Komendziński, dr hab. Jacek Matulewski, mgr inż. Dariusz Mikołajewski i prof. Oleksandr Sokolov, który łączy i wykorzystuje badania prowadzone przez członków Laboratorium Neurokognitywnego ICNT UMK, a w szczególności w ramach Baby Lab. Są to przedstawiciele 2 Wydziałów UMK: Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Humanistycznego.

System wspomagania rozwoju percepcyjno-poznawczego niemowląt i małych dzieci jest pierwszym systemem o tak wszechstronnym zastosowaniu i budowie. Jego zadaniem jest monitorowanie i wspomaganie rozwoju zdolności percepcyjnych i poznawczych dla uzyskania optymalizacji możliwości jako podstawy do dalszych etapów uczenia się.  Istotę rozwiązania stanowi wykorzystanie do interakcji systemu złożonego z inteligentnych urządzeń monitorujących i wspomagających rozwój zdolności percepcyjno-kognitywnych u dzieci w różnym wieku, w szczególności u niemowląt, u których nie jest możliwa świadoma, kontrolowana reakcja na prezentowany bodziec.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

źródło: http://www.torun.pl/pl/zlote-wynalazki-z-umk