Aktualności

Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych

Agenda Nauki i Innowacyjności już po raz trzeci zorganizowała spotkanie dotyczące potencjałów rozwojowych inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego. Wydarzenie zostało poświęcone tematyce „Narzędzi, form wtryskowych i wyrobów z tworzyw sztucznych”. Przykłady dobrych praktyk z zakresu współpracy nauki z biznesem przybliżyli Pani Katarzyna Meger – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Bydgoski Klaster Przemysłowy oraz Pan dr hab. inż. Dariusz Sykutera – Kierownik Zakładu Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP.

gdzie: Regionalne Centrum Innowacyjności przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, sala nr C8, Al. Profesora Sylwestra Kaliskiego 7 w Bydgoszczy

kiedy: 2 czerwca br.

w godzinach: 13-15

Spotkania stanowią platformę wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie współpracy sfery naukowej z biznesem. Są doskonałym miejscem do poznania potencjalnych partnerów w projektach naukowo-przemysłowych, na które przeznaczona jest znaczna część funduszy w bieżącej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych – opis potencjału rozwojowego

Zgodnie z wytycznymi unijnymi nasz region opracował program inteligentnej specjalizacji – program koncentruje się na priorytetowych obszarach wsparcia z pogranicza nauki i biznesu. Na zaawansowanym etapie procesu wyłaniania specjalizacji zostały, po przeprowadzeniu badań i konsultacji, ustalone potencjały rozwojowe województwa. Osiem potencjałów, „na których powinna skupić się interwencja w latach 2014-2020”[1], zostało oficjalnie wymienionych w przyjętej na początku bieżącego roku Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Jeden z tych obszarów wsparcia został określony jako „Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych”. Podobnie jak w przypadku siedmiu pozostałych – oprócz połączenia potencjału badawczego z gospodarczym, zostały w nim uwzględnione najważniejsze i wzajemnie dopełniające się elementy procesów zachodzących w danej branży w naszym regionie. Zatem z jednej strony zawężenie specjalizacji, z drugiej zaś pełna komplementarność jej elementów.

Doskonałym przykładem współpracy przedsiębiorstw w zakresie tego potencjału jest Bydgoski Klaster Przemysłowy. Skupia on zarówno licznie reprezentowaną lokalną branżę narzędziową, jak i równie liczne przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i przetwórstwem tworzyw sztucznych. Obie branże potrzebują ścisłej współpracy: narzędzia potrzebne do produkcji artykułów z tworzyw sztucznych mogą być projektowane na potrzeby konkretnych regionalnych producentów – a nad ich udoskonalaniem i innowacyjnością mogą pracować jednostki badawcze naszego regionu. To samo dotyczy samej produkcji tworzyw sztucznych i wyrobów z nich powstałych – ich rodzaj staje się podstawą do określania potrzeb związanych z narzędziami potrzebnymi do ich produkcji.

Uczelnią, w której znajduje się potencjalne zaplecze całego obszaru wsparcia, jest Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (UTP). Jednakże badania materiałowe, sprzyjające rozwojowi innowacyjności w samej branży tworzyw sztucznych, prowadzone są również na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) i Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKW), zaś w Toruniu znajduje się jedyny w regionie instytut badawczy, zajmujący się właśnie tworzywami sztucznymi i barwnikami wykorzystywanymi w ich produkcji. Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (IMPiB) jednocześnie może wskazywać jeden z kierunków rozwoju innowacyjności w tej branży, jakim jest dostosowywanie produkcji materiałów polimerowych do potrzeb ochrony środowiska. UTP, UKW i IMPiB są też członkami wspomnianego Bydgoskiego Klastra Przemysłowego.

Poza Klastrem istnieje także cały szereg niedużych firm, których działalność wpisuje się w potencjał rozwojowy. Wśród nich znaleźć można przedsiębiorstwa powstałe jeszcze przed 1989 rokiem – przetrwały one upadek dawnego modelu gospodarki, co świadczy o ich sile i stanowi gwarancję doświadczenia. Przedsiębiorstwa branż narzędziowej i tworzyw sztucznych znajdują się we wszystkich największych miastach województwa, ale są też rozsiane po mniejszych miejscowościach województwa, takich jak np. Kowalewo Pomorskie, Ciechocinek czy Brzoza.

Wyodrębnienie potencjału rozwojowego „Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych” będzie prowadziło do szeregu udoskonaleń w wymienionych branżach – udoskonaleń mających na względzie funkcjonalność i racjonalizację produkcji i produktów końcowych. Wsparcie potencjału przez samorząd przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstw tych branż w Kujawsko-Pomorskiem. We Włocławku i Wąbrzeźnie działają już rozpoznawalne w całej Polsce, duże przedsiębiorstwa, zajmujące się produkcją opartą na tworzywach sztucznych, w tym jedyne przedsiębiorstwo w Polsce zajmujące się produkcją polichlorku winylu. W nowej strategii regionu chodzi o to, by skutecznie wesprzeć małych i najmniejszych producentów regionalnych, których w branżach określonych w potencjale rozwojowym jest wyjątkowo wielu. Chodzi także o wsparcie badań we wszystkich związanych ze specjalizacją ośrodkach naukowych, a nade wszystko o wypracowanie mechanizmu trwałej i służącej rozwojowi gospodarki regionu współpracy między tymi ośrodkami a biznesem.

[1] Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, s. 20.

Załączniki