Aktualności

Potencjał rozwojowy przedsiębiorstw – ankieta

Szanowni Przedsiębiorcy !

W ramach prac związanych z realizacją zamówienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na opracowaniu „Planu Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego (etap I) stanowiącego uzupełnienie do „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” obecnie trwają prace nad uzupełnieniem zebranych informacji i podsumowaniem badań. Celem badania jest jak najlepsze przygotowanie działań w ramach inwestycji w Inteligentne Specjalizacje Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z zapisami Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie poznanego potencjału rozwojowego regionalnych przedsiębiorstw oraz określenie prognoz ich rozwoju. Uzyskane wyniki posłużą do przygotowania planów wspierania innowacyjnych przedsięwzięć i wskazania potencjalnych projektów kluczowych wraz z modelem ich finansowania.

Ankieta: link

 

Ankieta jest anonimowa.

Wszystkie uzyskane informacje są poufne i będą wykorzystane tylko do celu niniejszego badania.

Dziękujemy za czas poświęcony na udział w badaniu!