Aktualności

POIR – aktualizacja harmonogramu naborów

Zmianie uległ harmonogram naborów konkursów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Szczegółowe informacje tutaj.