Nauka

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – nabór wniosków

Finansowanie tłumaczenia i publikacji polskich prac naukowych to główny cel nowych konkursów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Startujący właśnie III moduł programu obejmie projekty wprowadzające polską humanistykę do międzynarodowego obiegu naukowego. Wnioski będzie można składać od 25 czerwca.

Konkurs „Umiędzynarodowienie” 3.a wesprze realizację projektów tłumaczenia i publikowania monografii o najwyższym poziomie naukowym, w celu upowszechnienia ich wśród polskich i zagranicznych naukowców. Konkurs obejmie tłumaczenia zarówno klasyki polskiej humanistyki, jak i jej nowych osiągnięć.

W ramach konkursu „Umiędzynarodowienie” 3.b finansowane będą wydania obcojęzycznych wersji najważniejszych czasopism naukowych polskiej humanistyki. Priorytet będą miały wydania w języku angielskim.

Wnioski o finansowanie projektu badawczego w ramach konkursów „Umiędzynarodowienie” 3.a i 3.b należy wypełnić w systemie OSF, a następnie złożyć w formie elektronicznej i papierowej. Nabór otwiera się 25 czerwca i potrwa do 31 lipca.

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/umiedzynarodowienie-humanistyki-nowe-konkursy-w-ramach-nprh.html