Biznes

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w dniach 8-9 czerwca 2015 roku w Warszawie na Stadionie Narodowym, zorganizuje Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Głównym celem Forum jest stworzenie platformy wymiany wiedzy na temat zagadnień związanych z efektywnym zarządzaniem ludźmi oraz przepływu doświadczeń pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej, instytucjami naukowymi i praktykami biznesu.

Tegoroczne Forum MSP poświęcone będzie dwóm tematom:

  • I dzień Forum – stanowić będzie oficjalne otwarcie dla nowej perspektywy wdrażania funduszy oraz dogodną możliwość do zapoznania się z działaniami wdrażanymi przez PARP i oferowanymi przedsiębiorcom w ramach 2 programów operacyjnych: Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz Polska Wschodnia (PO PW). Program (link)
  • II dzień Forum – prezentacji najlepszych doświadczeń w obszarze rozwoju zasobów ludzkich w firmach poprzez pryzmat projektów realizowanych przez PARP. Program (link)

Do udziału w Forum zostali zaproszenie praktycy biznesu – prezesi i wiceprezesi – którzy skonfrontują swoje doświadczenia z praktykami z małych i średnich firm.

Podczas I dnia Forum odbędą się trzy równoległe ścieżki tematyczne, podczas których omówione zostaną działania wdrażane przez PARP w ramach programów operacyjnych.
Do współpracy zostały zaproszone także inne jednostki oferujące wsparcie dla przedsiębiorców, które w osobnych panelach przedstawią swoją ofertę.
Podczas II dnia Forum odbędą się cztery równoległe ścieżki tematyczne oraz stała prezentacja rozwiązań dla MSP oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja przez PARP. Wiele wystąpień będzie odbywać się w innowacyjnej – angażującej formule.

Więcej informacji o wydarzeniu – tutaj

 

Źródło: PARP