Aktualności

POIR – przyjęto kryteria wyborów projektów do kolejnych instrumentów wsparcia

Komitet Monitorujący przyjął kryteria wyboru projektów dla kilku działań i poddziałań Programu Inteligentny Rozwój (PO IR). Drugiemu posiedzeniu tego gremium przewodniczyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

Działania konkursowe PO IR, dla których uchwalono kryteria wyboru projektów, dotyczą w większości wsparcia przedsiębiorców. Komitet przyjął kryteria dla:

działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (blisko 584 mln euro na inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę potrzebną firmom do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych),

poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MSP (blisko 81 mln euro dla mikro, małych i średnich firm na zakup usług badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów, technologii, projektów wzorniczych, usług),

poddziałania 3.2.1 Badania na rynek (blisko 1,05 mld euro na wdrożenie przez mikro, małe lub średnie firmy wyników prac badawczo-rozwojowych),

działania 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki (blisko 453 mln euro dla jednostek naukowych, uczelni i konsorcjów tych podmiotów z firmami na utworzenie lub rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, która będzie wykorzystywana na potrzeby gospodarki).

 

Źródło i więcej informacji: http://www.poir.gov.pl/strony/wiadomosci/program-inteligentny-rozwoj-kryteria-wyboru-projektow-dla-kolejnych-instrumentow-przyjete-1/