Biznes

Najbardziej innowacyjne uczelnie – ranking „Perspektywy 2015”

W tegorocznej 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2015”, za najbardziej innowacyjną uczelnię w Polsce została uznana Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Drugie miejsce w zestawieniu zajęła Politechnika Wrocławska, a trzecie Politechnika Lubelska. W rankingu znalazły się również uczelnie z regionu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J.Śniadeckich w Bydgoszczy, zajmując odpowiednio 34. oraz 17. miejsce.
Ranking przygotowany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” obejmuje uczelnie akademickie, uczelnie magisterskie niepubliczne oraz państwowe wyższe szkoły zawodowe. W kategorii innowacyjność oceniano uczelnie na podstawie następujących kryteriów: innowacyjność, prestiż wśród pracodawców i kadry akademickiej, efektywność naukowa, potencjał naukowy, publikacje naukowe, warunki kształcenia oraz umiędzynarodowienie.

 

Źródło: InnPoland