Aktualności

POWER – nabór kandydatów na ekspertów

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza nabór kandydatów na ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie projektów, których celem jest zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych.

Źródło oraz więcej informacji: https://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/ogloszenie-naboru-kandydatow-na-ekspertow-do-oceny-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-po-wer/