Aktualności

Współpraca na rzecz przedsiębiorczości akademickiej

Samorząd województwa, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku oraz Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy i Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji będą wspólnie działać na rzecz wspierania przedsiębiorczości akademickiej w regionie.

Uroczyste podpisanie listów intencyjnych w tej sprawie odbyło się dzisiaj (26 czerwca) w Urzędzie Marszałkowskim.

Więcej informacji na www.kujawsko-pomorskie.pl