Nauka

Komercyjne wykorzystanie infrastruktury B+R

Dobra wiadomość dla uczelni, których budynki i laboratoria zostały sfinansowane w latach 2007-2013 ze środków europejskich. Będzie można wykorzystywać je do celów komercyjnych. To oznacza, że uczelnie będą mogły współpracować z firmami, samorządami i NGO’sami w dużo większym zakresie niż dotychczas.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju opracowują teraz szczegółową procedurę, która pozwoli na komercyjne wykorzystywanie tej infrastruktury. Wśród najważniejszych warunków, które będą musieli spełnić beneficjenci będzie zapewnienie, iż dana infrastruktura nie zmieni swojego podstawowego przeznaczenia, a komercyjne wykorzystanie będzie dotyczyło co najwyżej 20% wydajności badawczej danej infrastruktury.

 

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/uczelnie-lepiej-wykorzystaja-laboratoria-i-budynki.html