Biznes

Ministerstwo Gospodarki – nabór na ekspertów

Ministerstwo Gospodarki  pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach osi priorytetowych: 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I oraz 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 (PO IR) zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów.

 

Więcej informacji o naborze – tutaj.

 

Źródło: Ministerstwo Gospodarki