Nauka

Konsultacje projektu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIR

Jeszcze w przyszłym tygodniu można zgłaszać uwagi do projektu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Szczegółowe informacje: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-programu-inteligentny-rozwoj-2014-2020/