Biznes

80 milionów złotych na działalność innowacyjną SME/midcaps

Już w sierpniu uruchomiona zostanie oferta finansowania innowacyjnych inwestycji polskich firm. Ponad 80 milionów złotych preferencyjnego finansowania udzieli Idea Bank S.A. – pierwszy oficjalny polski pośrednik finansowy.

Podpisana 1 lipca przez Idea Bank i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) umowa, umożliwi polskim przedsiębiorcom pozyskanie kredytów inwestycyjnych i obrotowych, przeznaczonych na działalność innowacyjną. EFI udzielił 50% gwarancji (bez limitu kwotowego) na ich spłatę. Idea Bank jest pierwszym polskim beneficjentem wsparcia w ramach Programu Horyzont 2020 – działania InnovFin SME Guarantee.

Beneficjentem będą MŚP oraz tzw. midcaps, czyli przedsiębiorcy niebędący MŚP, zatrudniający do 499 osób. Preferencyjne finansowanie obejmuje m.in. zmniejszenie wymogów w zakresie zabezpieczeń własnych przedsiębiorcy, obniżenie ceny kredytu czy brak rygorów pomocy publicznej. Szczegółowa oferta już wkrótce dostępna będzie na stronie www banku.

Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronach: Ministerstwa Finansów oraz Idea Banku S.A.