Aktualności

EmpInno – inteligentne specjalizacje w rejonie Morza Bałtyckiego

image_6399

Do drugiego, ostatniego etapu oceny, trafił projekt Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno), w którym partnerem jest Kujawsko-Pomorskie. Finansowanie udzielane jest w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego.

Projekt EmpInno, w którym jednym spośród piętnastu partnerów jest nasze województwo, przeszedł już dwa etapy selekcji. W rozgrywce razem z nami pozostały jeszcze dwa projekty, dotąd pokonaliśmy trzydziestu sześciu konkurentów w celu szczegółowym 1.2 Smart Specialization (priorytet I programu). Rozstrzygnięcie ostatniego etapu konkursu odbędzie się w listopadzie.

Celem EmpInno jest pobudzenie innowacyjności i wzrostu gospodarczego średniej wielkości miast i regionów. Kujawsko-Pomorskie planuje podczas trwającego 3 lata projektu wyszkolić specjalistów w zakresie RIS3, monitorować postęp i efekty Regionalnej Strategii Innowacji, wspomagać działalność brokerów innowacji, a także organizować misje wyjazdowe.

Pragniemy wymieniać doświadczenia z pozostałymi uczestnikami projektu w ramach naszych specjalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem czterech potencjałów: (1) Najlepsza bezpieczna żywność – przetwórstwo, nawozy i opakowania; (2) Medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna; (3) Biointeligentna specjalizacja – potencjał naturalny, środowisko, energetyka; (4) Przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, usługi ICT.

Poparcie dla celów projektu wyraził szereg instytucji, w tym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Wyższa Szkoła Gospodarki oraz Wyższa Szkoła Bankowa.