Aktualności

Innowacyjne medycyna i żywność – spotkanie w Bydgoszczy

O „Medycynie, usługach medycznych i turystyce zdrowotnej” oraz „Najlepszej bezpiecznej żywności – przetwórstwie, nawozach, opakowaniach” dyskutowali w środę 7 października goście, zgromadzeniu w auli Wydziału Farmacji Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Spotkanie było kolejnym, poświęconym inteligentnym specjalizacjom regionu.

Spotkanie otworzyło wystąpienie p. Michała Korolko – Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego, który przedstawił możliwości, jakie stawia przed nauką i biznesem RPO WK-P 2014-2020. Następnie Kierownik Kliniki Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania CM, prof. dr hab. Maciej Świątkowski, podkreślił, jak ważne dla zdrowia przyszłych pokoleń jest zintegrowanie działań centralnych, regionalnych i lokalnych. Dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch, prof. UMK – Lider Konsorcjum KuP Program Zdrowie, przedstawiła założenia kierowanego przez nią projektu oraz wskazała, jakie korzyści płyną dla przedsiębiorców ze współpracy w ramach projektu. O współpracy Collegium Medicum UMK z przedsiębiorcami opowiedzieli dr hab. Michał Marszałł, prof. UMK oraz Paulina Gyrkow – Specjalista Działu Programów Międzynarodowych i Współpracy z Gospodarką.

Stronę przedsiębiorcy zaprezentowali w swoich wystąpieniach Dr Witold Sujka – Prezes Zarządu Firmy Tricomed S.A., Dr Witold Witkowski – Prezes Zarządu Firmy Anwipharma Sp. z o.o. oraz Dr Michał Ławicki – Prezes Zarządu Firmy Axfarm Sp. z o.o. W swoich prezentacjach poruszyli ważki problem komunikacji i otwartości obu stron na współpracę. Dr Michał Ławicki zauważył, że nierzadko problematyczna jest sama kwestia procedur, które pochłaniając czas mogą zniweczyć próby podjęcia działań.

Po zakończeniu wystąpień nawiązała się owocna dyskusja, podczas której zgromadzeni goście podjęli rozmowy na temat szans i zagrożeń, jakie stoją przed regionem w kontekście specjalizacji medycznej i żywnościowej.

Szczegółowy program spotkania wraz z zaproszeniem na wydarzenie w załączeniu.

Załączniki