Aktualności

Order Odrodzenia Polski dla prof. Bogusława Buszewskiego!

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wręczenie tego niezwykle prestiżowego i zaszczytnego wyróżnienia nastąpiło podczas inauguracji roku akademickiego 2015/16 w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odznaczenia dokonał Prof. dr hab. Włodzisław Duch, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Order Odrodzenia Polski

Order ten, ustanowiony w 1921 r., nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski

prof. Bogusław BuszewskiProfesor Bogusław Buszewski to wysokiej klasy naukowiec z dziedziny chemii o rozpoznawalnym w kraju i za granicą dorobku naukowym, doświadczony dydaktyk z wieloletnim stażem, wychowawca 36 doktorów, opiekun 13 przewodów habilitacyjnych, promotor kilkunastu pokoleń magistrów i licencjatów. Profesor Buszewski jest autorem ponad 400 publikacji, opublikowanych w pismach z tzw. listy filadelfijskiej, które były cytowane ok. 7000 razy, a parametr Hirscha dla tych prac wynosi h-39. Profesor jest również autorem kilkudziesięciu patentów i zgłoszeń patentowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, jest prezesem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a także wyjątkowo aktywnym organizatorem licznych konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w których uczestniczyli również laureaci Nagrody Nobla.

GRATULUJEMY!

fot. Andrzej Romański