Aktualności

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych – nabór wniosków

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Schemat: Projekty grantowe (konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-006/15).

Źródło oraz więcej informacji: http://mojregion.eu/index.php/zobacz-ogloszenia?mmid=8