Biznes

Badania PARP: Koniunktura i otoczenie biznesu

Jak wykazuje tegoroczna, trzecia edycja prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości badania Koniunktura i otoczenie biznesu 2015, sytuacja w gospodarce i sektorach związanych z biznesem postrzegana jest przez przedsiębiorców jako stabilna. Jeśli firmy sygnalizują zmiany, to dotyczą one rynku pracy, gry konkurencyjnej czy kierunków inwestowania. Skok optymizmu w niektórych ocenach widoczny jeszcze rok temu zastąpiła stabilizacja i niewysokie oczekiwania wzrostowe.
Źródło: Portal Innowacji