Biznes

Konkurs NCBiR: działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” POIR, 2014-2020

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
– przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) albo
– konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).

Dofinansowanie można otrzymać na:
realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014 (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Wnioski przyjmowane będą od 01.02.2016 do 01.03.2016.

Więcej informacji na temat konkursu wraz z dokumentacją konkursową znajdą Państwo tutaj

 

Źródło: NCBiR