Aktualności

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji ogłasza nabór ekspertów

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. zaprasza innowacyjnych przedsiębiorców, specjalistów ds. społeczno-ekonomicznych, ekspertów ds. innowacji i regionalistów o bogatym dorobku naukowym i praktycznym, posiadających specjalistyczną wiedzę do podjęcia współpracy.
Przedmiotem współpracy ma być udział w eksperckich grupach roboczych, polegający na wypracowaniu kryteriów i definicji Inteligentnych Specjalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działań podejmowanych przez KPAI w zakresie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Spotkania eksperckich grup roboczych odbywać się będą w I połowie lutego 2016 r.
Każde ze spotkań będzie moderowane przez przedstawiciela Komisji Europejskiej.
Za udział w eksperckich grupach roboczych nie jest przewidziane wynagrodzenie.

Szczegółowe informacje znajdują się:

http://kpai.pl/strona-213-eksperci_w_ramach_inteligentnych.html

lub

http://www.bip.kpai.pl/strona-80-eksperci_w_ramach_inteligentnych.html

 

Źródło: KPAI