Biznes

BGK: Fundusz Gwarancyjny dla rozwoju innowacyjności

Na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rozwoju pod koniec ubiegłego roku w Banku Gospodarstwa Krajowego został utworzony Fundusz Gwarancyjny dla rozwoju innowacyjności MŚP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (FG POIG).

Z końcem roku do BGK trafiło 250 mln zł, dzięki czemu kwota, która jeszcze do niedawna zagrożona była niewykorzystaniem w ramach POIG, pozwoli na uruchomienie preferencyjnych gwarancji kredytowych dla innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Gwarancje na innowacje umożliwią firmom pozyskanie kredytów o łącznej wartości 416 mln zł.

Gwarancje na innowacje pozwolą skutecznie ubiegać się o kredyt w bankach komercyjnych, które podpiszą umowę z BGK, zabezpieczając spłatę 60% wartości kredytu. Gwarancje te będą udzielane bez opłat prowizyjnych, a warunki ich uzyskania będą równie proste, jak w przypadku programu gwarancji de minimis.

Gwarancje na innowacje działające w ramach FG POIG pozwolą BGK przetestować nowy produkt przed uruchomieniem środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Pełna treść informacji – tutaj

Źródło: BGK