Biznes

Propozycje NCBiR w obszarze międzynarodowych programów badawczych i współpracy dwustronnej w 2016 roku.

 

Aż 14 nowych konkursów i 16 naborów w już realizowanych programach. Oto propozycje Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w obszarze międzynarodowych programów badawczych i współpracy dwustronnej w 2016 roku.

Dzięki aktywnej współpracy z partnerami zagranicznymi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju bierze udział w realizacji wielu międzynarodowych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych. Realizacja programów przyczynia się do wzmacniania pozycji polskich jednostek badawczych oraz przedsiębiorstw prowadzących prace B+R na arenie międzynarodowej, w szczególności w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA).

Najważniejszym i jednocześnie największym w historii programem finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej  jest Horyzont 2020, którego budżet na lata 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. W jego ramach stworzono spójny w Europie system finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

Więcej informacji – tutaj

 

Źródło: NCBiR