Biznes

Młodzi i innowacyjni – wsparcie dla młodych przedsiębiorców

Projekt „Młodzi i innowacyjni – w jaki sposób wspierać młodych przedsiębiorców by byli bardziej innowacyjni?”, finansowany ze środków międzynarodowego Programu Horyzont 2020, realizowany będzie przez konsorcjum, w skład którego wchodzą: TARR S.A. (Lider), Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Park Technologiczny ze Słowenii i Agencja Innowacji z Węgier. Celem projektu jest wypracowanie rekomendacji do udoskonalenia instrumentów wspierania innowacyjności wśród młodych przedsiębiorców wykorzystywanych przez wyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu i ich upowszechnienie w krajach UE. Rezultatem projektu będzie dokument zawierający wskazania w zakresie wspierania innowacji wśród młodych przedsiębiorców, który zostanie udostępniony instytucjom i organizacjom wspierania biznesu w krajach Partnerów i innych państwach UE.

 

Więcej informacji tutaj

Źródło: TARR